Lähisuhde- ja perheväkivalta on kaikkea sellaista toimintaa tai puhetta, joka aiheuttaa pelkoa, vahingoittaa henkisesti tai fyysisesti ja lisää epätasa-arvoisuutta perhesuhteissa. Väkivalta voi olla esimerkiksi henkistä, hengellistä, fyysistä, seksuaalista tai seksuaalisuutta loukkaavaa sekä taloudellista. Väkivalta on ihmisoikeusloukkaus.

Väkivaltaa voivat käyttää aikuiset, vanhukset, lapset ja nuoret. Myös useampi kuin yksi henkilö voi osallistua väkivallan käyttämiseen perheessä, tällöin puhutaan yhteisöllisestä väkivallasta. Muiden huono käytös tai provosointi ei anna itselle oikeutta käyttää väkivaltaa. Aikuinen, väkivaltaa käyttävä henkilö on aina yksin vastuussa omasta käyttäytymisestään.

Mikä on normaalia?

Jokainen ihminen voi tuntea ja näyttää kaikenlaisia tunteita, myös suuttumusta ja vihaa. Kaikki tunteet ovat luonnollisia ja sallittuja, mutta väkivaltainen käyttäytyminen ei ole hyväksyttävää - se on rikos. Meillä kaikilla on valinnan mahdollisuus siinä, miten toimimme vai toimimmeko mitenkään, kun raivostuttaa.

Normaalia on suuttua, olla eri mieltä ja väitellä asioista, korottaa ääntäkin. Väkivallan erottaa normaalista riidasta tai suuttumuksesta se, että joku pelkää tai vahingoittuu, tai jotain menee rikki (henkisesti tai fyysisesti).

Normaalia ei ole aiheuttaa pelkoa raivoamalla, uhkailemalla, särkemällä tavaroita tai satuttamalla. Normaalia ei ole tahallinen toisen persoonan, ulkonäön, tekemisten ja sanomisten kielteinen ja henkisesti satuttava, toistuva arvostelu tai mitätöinti. Toisen koskemattomuutta ei saa koskaan rikkoa vastentahtoisesti, esimerkiksi koskettamalla väkisin, rajoittamalla liikkumista tai satuttamalla fyysisesti.

facebook_page_plugin