Hautamäki, Jari. 2014. Unbeatables -ryhmäohjelma (UB) rantautuu vankilaan. Teoksessa Janika Lindström & Kimmo Kumlander (toim.)  Auttamista, vaikuttamista, asiantuntemusta. Järjestöjen monet roolit kriminaalityössä. 

Hautamäki, Jari. 2014. Mikä minuun meni? Tositarinoita suomalaisesta perheväkivallasta. Helsinki: Gummerus.

Hyvärinen, Salla (toim.) 2013. Miehet Linjoilla -  20 vuotta miestyötä. Espoo: Lyömätön Linja Espoossa ry.

Hyvärinen, Salla & Hautamäki, Jari. 2013. Katkaise väkivalta. Lähisuhde- ja perheväkivaltarikoksesta epäillyn ohjaaminen esitutkinnasta väkivaltaa katkaisevaan palveluun.HelsinkI: THL, Ohjaus 10/2013.

Väestöliitto ry, Suomen Mielenterveysseura ry ja Lyömätön Linja Espoossa ry. 2013. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma. Luentoja maahanmuuttajataustaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. (DVD)

Nyqvist, Leo & Hyvärinen, Salla (toim.). 2012. Dusti - Luottamusta Miehen Linjalla. Maahanmuuttajamiehet ja ennaltaehkäisevä väkivaltatyö. (pdf -tiedosto) Espoo: Naisten Apu Espoossa ry.

Keisala, Hertta. 2006. Parisuhdeväkivalta moniammatillisen työn kohteena. Arviointitutkimus Espoon yhteistyöverkoston ja Lyömättömän Linjan toiminnasta parisuhdeväkivallan lopettamiseksi. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, OPTL:n tutkimustiedonantoja 68.

Hautamäki, Jari; Kaski, Jukka & Poukka, Heikki. 2002. Perheväkivalta rikosprosessissa - selvitys Espoossa toteutetusta yhteistyökokeilusta 2001-2002. (pdf)

Hautamäki, Jari. 1997. Perheväkivalta käännekohta miehen elämässä. Helsinki: Miessakit ry.

Reijomaa, Lasse.1994. Aikapommista aikamieheksi. Helsinki: KSL.

 

Opinnäyte- ja lopputyöt

Eskola, Sanna. 2008. Perhe- ja parisuhdeväkivaltaan keskittyvän ryhmän ohjaaminen vankilassa. Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi, sosiaalialan koulutusohjelma.

Halme, Arto. 2009. Palveluohjaus osana naisten väkivallasta selviytymistä. Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi, sosiaalialan koulutusohjelma.

Haltiala, Tanja. 2021. Päihderiippuvuudesta toipuvien miesten isyyden kokemukset ja kerronta Isi tuli! vertaisryhmätoiminnassa. Pro Gradu -tutkielma. Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalityö

Hautamäki, Jari. 2003. Raportti perheväkivallan katkaisuun tähtäävästä Lyömätön Linja Espoossa –projektista. Laurea-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Hautamäki, Jari. 2007. Väkivallasta vastuuseen: muutokset miehen elämässä. Lyhytterapiainstituutin erityistason psykoterapiakoulutus.

Hautamäki, Jari. 2007. Parisuhde- ja perheväkivalta miehen näkökulmasta Sorkka Unbeatables "Lyömättömät" –ohjelmassa. Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila, terveyden edistämisen koulutusohjelma YAMK.

Hangaslahti, Helena & Paavola, Jouni. 2010. Miehet tulilla. Lyömätön Linja Espoossa - apua väkivallan katkaisuun. Opaskansio. Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi, hoitotyön koulutusohjelma.

Hyvärinen, Salla. 2006. Miehen Linja -projekti : väkivaltatyön ammattilaisten näkemyksiä toiminnasta ja työntekijän haasteista. Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi, sosiaalialan koulutusohjelma.

Hyvärinen, Salla. 2011. Lähisuhdeväkivaltarikosten torjuntaan tähtäävän yhteistyön kehittäminen. Laurea- ammattikorkeakoulu Tikkurila, sosiaali- ja rikosseuraamusalan koulutusohjelma YAMK.

Marila, Juho. 2015. Espoon poliisin toimintamalli lähisuhdeväkivaltatapauksissa. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara, Turvallisuusosaamisen koulutusohjelma YAMK.

Mattila, Marika. 2009 Selitysmallit ja niiden muutos vastuunoton ja toimijuuden näkökulmasta lähisuhdeväkivaltaisten miesten vankilaryhmähmäohjelmassa. Pro-gradu tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Miles, Rebecca. 2010. Parisuhdeväkivaltaa ennaltaehkäisevä toiminta maahanmuuttajamiehille. Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää, sosiaalialan koulutusohjelma.

Poutanen, Minna & Schavikin, Heli. 2015. Lyömätöntä yhteistyötä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja AMK.

Rinne, Vilma & Rintala, Kiia. 2019. Lyömätön tie –väkivallan katkaisuohjelman® merkitys väkivallan tekijöille. Laurea-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi AMK

Rönkkönen, Ella. 2016. "Anna mun olla semmonen ku mä oon" - Vertaisryhmän tuen merkitys henkistä väkivaltaa kokeneiden naisten voimaantumisprosessissa. Laurea-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Saarinen, Ilkka. 2004. The co-operation between Espoo police, the prosecutors office and Lyömätön Linja Espoo. Laurea polytechnic Otaniemi, degree program in social welfare.

Takkinen, Tanja. 2017. Tunnettuus- ja mielikuvatutkimus Lyömätön Linja Espoossa ry:lle. Laurea-ammattikorkeakoulu, matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, restonomi AMK.

Tuominen, Annamari. 2020. Mies väkivaltatyön asiakkaana - vaikuttavuustutkimus. Pro Gradu -tutkielma. Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos

Värränkivi, Mika. 2010. Dusti-hengessä: vertaisryhmätoiminta väkivallan ehkäisyn ja kotouttamisen välineenä sekä asiakkaan kokemuksena. Humanistinen ammattikorkeakoulu, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, yhteisöpedagogi AMK.

Värränkivi, Mika. 2017. Yhteisille Linjoille : Yhteistoiminnallinen tulevaisuustyöskentely paikallisyhdistyksessä. Humanistinen ammattikorkeakoulu, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, yhteisöpedagogi YAMK

 

facebook_page_plugin