Perheväkivalta rikosprosessissa, Espoon malli

Espoon pääpoliisiaseman rikostutkijat ovat vuodesta 2001 ohjanneet lähisuhdeväkivaltarikoksesta epäiltyjä Lyömättömään Linjaan ja Miehen Linjaan.

Poliisin suorittamaan rikoksen esitutkintaan kuuluu rikoksesta epäillyn kuuleminen. Tässä yhteydessä tutkija kertoo epäillylle yhteistyömallista ja Lyömättömän Linjan väkivallan katkaisuohjelmasta. Jos asiakas on kiinnostunut ohjelmasta, toimittaa tutkija hänen yhteystietonsa Linjoille. Yhteystiedon tullessa Linjoille, ottavat työntekijämme häneen yhteyttä 1-3 arkipäivän sisällä ja sopivat tapaamisesta. Tämän jälkeen hänen kanssaan toimitaan samalla tavalla, kuin muita kautta ohjautuneiden asiakkaiden kanssa.

Yhteistyömme on Sisäministeriön suosittelema hyvä käytäntö, lue lisää: Tie turvallisempaan huomiseen, Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvät käytännöt.

Katkaise väkivalta -yhteistoimintamalli

Lyömätön Linja Espoossa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat yhdessä kehittäneet edellä kerrotun yhteistyömallin pohjalta toimintamallin lähisuhde- ja perheväkivallasta epäillyn ohjaamiseksi esitutkinnasta väkivaltaa katkaisevaan palveluun.

Hankkeen ohjausryhmässä oli edustus myös Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen Espoon pääpoliisiasemalta, Poliisihallituksesta ja Sisäministeriön poliisiosastolta. Yhteistyömallia on jalkautettu valtakunnallisesti osana Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmaa.

Toimintamallista on julkaistu opas vuonna 2013: Katkaise väkivalta. Lähisuhde- ja perheväkivaltarikoksesta epäillyn ohjaaminen esitutkinnasta väkivaltaa katkaisevaan palveluun. Opas löytyy ilmaiseksi netistä tai sitä voi tilata Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos on suositellut Katkaise väkivalta -mallin käyttöönottoa Marak-mentelmän rinnalle. Marak-mentelmän arviointi: MARAK-moniammatillista apua väkivalla uhrille. Arvointiraportti.

Yhdyskuntaseuraamus tai valvontarangaistus

Lähisuhdeväkivaltarikoksen yksi mahdollinen rangaistusmuoto on yhdyskuntaseuraamus. Siinä  tuomittu suorittaa annetun rangaistuksen vapaudessa, tekemällä sovitun ohjelman mukaan työ- tai muita yleishyödyllisiä tehtäviä palveluspaikoissa. Yhdyskuntaseuraamustyössä käytetään toimintaohjelmia, jotka ovat kestoltaan lyhyitä ja muutokseen motivoivia.

Valvontarangaistukseen tuomittu noudattaa päiväohjelmaa, joka voi koostua työstä, opinnoista, kuntoutuksesta tai muusta hänen tilanettaan edistävästä toiminnasta. Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa olemme aloittaneet yhteistyön vuonna 2011. Tässä yhteistyössä lähisuhdeväkivaltarikoksesta yhdyskuntaseuraamukseen tai valvontarangaistukseen tuomittu voi suorittaa osan tuomiostaan osallistumalla Lyömättömän Linjan tai Miehen Linjan palveluun.

Unbeatables

Unbeatables – ryhmäohjelma kehitettiin Helsingin vankilassa väkivallan katkaisuohjelmamme pohjalta yhdessä Palmenian kanssa. Unbeatables on keskipitkä kuntouttava ja väkivallan käytöstä luopumiseen tähtäävä motivoiva ohjelma, jota toteutetaan vankiloissa. Ohjelmassa miehiä motivoidaan väkivallattomuuteen ja väkivallan käsittelyyn vapautumisen jälkeen antamalla heille tietoa jatkohoitomahdollisuuksista.

Lähisuhdeväkivaltaohjelma Unbeatables on akkreditoitoitu Rikosseuraamuslaitoksessa. Jos olet kiinnostunut Unbeatables -ryhmäohjelmasta, ota yhteyttä Rikosseuraamuslaitoksen erityisasiantuntija Ulla Knuutiin.

facebook_page_plugin