Koen tärkeäksi teemaksi ottaa esille väkivaltatyön ja väkivallasta avoimesti keskustelemisen. Olen huomannut, kuinka sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on vaikeuksia tunnistaa väkivaltaa ja tarttua siihen asiakastyössä oikealla tavalla. Eikä ihme, sillä väkivaltaa käsitteenä ei tuoda esille opinnoissa sen vaatimalla laajuudella. Ammattikorkeakoulutasolla pakolliseen- tai suuntaavaan opintokokonaisuuteen ei ole sisällytetty väkivaltaan liittyviä opintoja ja vapaavalintaisia kursseja aiheeseen liittyen on hyvin rajallisesti. Olen keskustellut aiheesta opiskelijoiden, opettajien kuin ammattilaistenkin kanssa ja väkivallasta puhumisen vähyys on kummastuttanut kaikkia. Me kaikki kohtaamme työssämme väkivaltaa sen eri muodoissa itse ja asiakkaidemme kautta. Silti tietotaito väkivallan kohtaamiseen ja puheeksiottoon on vähäistä tiedonpuutteen vuoksi. Mielestäni on ensiarvoisen tärkeää, että alamme ammattilaiset saisivat mahdollisuuden oppia väkivallan eri osa-alueista jo opinnoissaan. Opintokokonaisuuteen tulisi sisällyttää opetusta väkivallan eri muodoista ja niiden tunnistamisesta, väkivallan kohtaamisesta ja puheeksiotosta, väkivallan seurauksista lähisuhteissa ja yhteiskunnassa, väkivaltatyön eri puolista ja sen vaikutuksista sekä erilaisista menetelmistä, joita voidaan hyödyntää väkivaltatyössä ja muissakin työympäristöissä. Väkivaltatyöstä tulisi olla opintokokonaisuus, joka rakentuisi perusopinnoista ja suuntavien opintojen opintokokonaisuudesta etenkin sosionomiopinnoissa. Tällä keinolla myös vapaasti valittavien kurssien tarjonta laajenee ja vaikka ei suuntaaviksi opinnoikseen valitsisikaan väkivaltatyötä, on siihen helpompi syventyä. Rakenteellisia muutoksia tarvitaan ja niiden tärkeyttä ei voi korostaa tarpeeksi.

Viime aikoina on ollut paljon puhetta tekijätyön tärkeydestä. Ilman tekijätyötä väkivallan tekijät ja heidän läheisensä jäävät vailla kaivattua apua ja tukea kriisien keskellä. Tekijätyön suurimpia tavoitteita onkin väkivallan tekijän tukeminen väkivallattomuustaitojen opettelussa mm. pohtimalla omia toimintatapojaan ja syitä väkivaltaisiin tekoihin, näin edistäen perheiden, pari- ja lähisuhteiden hyvinvointia ja turvallisuutta. Väkivallan tekijän hakeutuessa Linjoille, tehtävänämme on myös tehdä asiakas ja hänen lähimmäisensä tietoiseksi siitä, minkälaisia palveluita tekijän puolisolle ja lähimmäisille on tarjolla. Tekijätyön ja väkivallattomuustaitojen opettelun avulla myös kokijat hyötyvät tekijätyöstä välillisesti. Niin väkivallan tekijöitä kuin myös kokijoita auttavia tekijöitä ovat mm. väkivaltaisten tekojen tunnistaminen ja tunnustaminen, erilaisten menetelmien oppiminen ja hyödyntäminen lähisuhteissa, tuen tarjoaminen lähimmäisille sekä nopea ja maksuton palvelunsaanti. Voidaankin todeta, että väkivaltatyön merkitys yhteiskunnassamme on suuri ja siksi väkivaltatyön lisääminen pysyväksi osaksi sosiaali- ja terveysalan opintoja on tärkeä asia. Sen avulla luomme yhteiskuntaamme lisää väkivaltatyön ammattilaisia ja vahvistamme tietoutta väkivallasta käsitteenä.

Blogimme on ollut tauolla muutaman vuoden ja nyt on aikamme taas aktivoitua tällä saralla, kuin myös muissakin sosiaalisissa medioissa. Korona-aika on ollut suurta muutoksen aikaa monessa suhteessa ja väistämättä luonut uusia toimintatapoja niin työssä kuin arjessa. Etätapaamiset ovat muodostuneet pysyväksi osaksi suurta osaa työyhteisöjä, oppilaitoksia sekä palveluita ja nykypäivänä suurimmalla osalla on siihen tarvittavat laitteet ja mahdollisuudet. Vaikka etätapaamiset mahdollistavat monia asioita, koemme silti, että asiakkaiden tapaaminen fyysisesti on tärkeää kontaktin ja luottamussuhteen luomisessa. Olemmekin iloisia siitä, että maskisuositukset poistuivat ja voimme taas kohdata asiakkaamme suoraan sanottuna kasvokkain!

 

Ihanaa keväänalkua kaikille! 😊

Ida Nordberg

 

Lyömätön Linja Espoossa Ry

facebook_page_plugin