Edellinen, Lyömättömän Linjan maaliskuussa julkaisema blogi päättyi sanoihin: ”Jäämme odottamaan, mitä muuta uutta kevät tuo tullessaan!”

Kevät todella toi jotain uutta. Tilanteen, johon emme kukaan osanneet varautua. Tällä hetkellä eristäytymistä on eletty noin kuukauden päivät ja siihen on jollain tavalla totuttu, kuka enemmän, kuka vähemmän. Eräs asiakas vertasi tilannetta elokuvaan Päiväni murmelina, jossa päähenkilö eli saman päivän uudelleen ja uudelleen. Tylsyys ja yksitoikkoisuus uhkaakin helposti arjessa, jossa sosiaalista kanssakäymistä ja liikkumista on rajoitettu.

Millä tavalla koronaan reagoi, riippuu siitä, miten se mm. on vaikuttanut työntekoon, kuuluuko itse riskiryhmään tai kuuluuko siihen joku läheinen. Toisaalta on löydettävissä yhteisiä keinoja, joilla eristyksen aiheuttamasta poikkeustilasta voi selviytyä.

Tänä eristäytymisen aikana kotona olemista on monella enemmän kuin kenties koskaan aikaisemmin. Ongelmat voivat kärjistyä. Olemme pyrkineet tukemaan perheitä tässä haastavassa tilanteessa. Meillä Lyömättömässä Linjassa suuri osa asiakastyöstä on siirretty etätapaamisiksi, mutta osa yksilötapaamisista on vielä pidetty kasvokkain toimistolla. Tällä hetkellä toimii aktiivisesti kaksi etäryhmää: Veturi (suomenkielinen väkivallan katkaisuryhmä) ja EVVK (englanninkielinen väkivallankatkaisu-ryhmä). Toimin itse Veturin ohjaajana. Kaikkien ryhmäläisten kokemus on sama: Jotain puuttuu, mutta toisaalta osallistuminen etäryhmään on huomattavasti parempi, kuin olla kokonaan ilman ryhmää. Nyt on entistä tärkeämpää pitää yllä palveluja, joilla katkaistaan ja ennaltaehkäistään perheväkivaltaa.  

Kysyin Veturin miehiltä, miten he ovat selvinneet kriisin aikana ja minkälaisia selviytymiskeinoja he ovat käyttäneet. Kun samaan aikaan kuulee uutisissa hälyttäviä tietoja perheväkivallan kasvusta, paljastuu, että ryhmäläisillä on mennyt olosuhteisiin nähden yllättävän hyvin. Miten se on mahdollista? Mikä on resepti, jolla miehet ovat selvinneet näinkin hyvin?

Normalisointi. Epänormaalissa tilanteessa on normaalia, että tunteet vaihtelevat. Yhden ryhmäläisen mukaan perheessä kiukutellaan vuorotellen. Se on sallittua, että kiukuttaa, mutta kokonaisuuden kannalta on hyvä, ettei kiukutella yhtä aikaa.

Muutosvaiheiden ymmärtäminen. Tämä on muutos siinä missä muutkin muutokset. Ihminen käy muutoksessa läpi erilaisia vaiheita shokkivaiheesta selviytymiseen, romahduksesta uusien mahdollisuuksien löytymiseen. Jos tänään menee huonosti, ei kannata tehdä siitä liian pitkiä johtopäätöksiä. Todennäköisesti huomenna on paljon parempi päivä.

Henkisten resurssien suojeleminen ja ylläpitäminen. Kun ajat ovat vaikeat, ei kuluteta henkisiä resursseja vaan keskitytään löytämään tilanteesta positiivisia puolia. Sen tiedostaminen, että kriisi on välivaihe, auttaa myös.  Menemme tästä läpi yhdessä, ehkä jopa vahvistumme.

Arjen pienien, hyvien hetkien korostaminen ja toisen huomioiminen. Miesten puheissa korostuu myös kiitollisuus. Vaikeasta tilanteesta huolimatta on aina löydettävissä asioita, jotka ovat hyvin. Halutaan myös huomioida enemmän toinen. Antaa hänelle aikaa. Kun arjen pienet, hyvät hetket korostuvat, epäkohdatkin saavat pienemmät mittasuhteet.  

Selkeä päivärutiini. Myös etätöissä ja etäkoulussa on tärkeä erottaa työ- ja vapaa-aika. Etäkonttorin ja etäkoulun ovet on hyvä sulkea aikataulun mukaan ja vaihtaa vapaalle.

Puhuminen on kultaa. Puhuminen, omien tunteiden sanoittaminen, on ehkä kaikkein tärkeintä. Ryhmäläiset kannustavatkin puhumaan kotona, muille läheisille ja tarvittaessa myös ammattiauttajille.

Väkivallan Katkaisuohjelmassa opitut keinot ovat viimeisen kuukauden aikana olleet todellisessa testissä. Ryhmän miehet ovat löytäneet toimivampia välineitä tunteiden käsittelyyn. Omista tunteista puhuminen, käyttäytymiseen liittyvien haasteiden tunnistaminen ja tunnustaminen, oman heikkouden myöntäminen, avun hakeminen, ja empatiakyvyn vahvistaminen ovat tässä tilanteessa valttia.  Näillä työkaluilla ratkotaan ristiriitatilanteita rakentavammin ja selvitään kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Päiväni murmelina elokuvassa päivä toistui samana, mutta mies jalostui, muuttui ja lopulta pääsi eroon kirouksesta. Vähitellen koronakin katoaa ja tilanne normalisoituu. Se, miten nyt elämme, vaikuttaa siihen, millaisen maailman silloin kohtaamme.

 

Miika Peltonen

Väkivaltatyön asiantuntija

Lyömätön Linja Espoossa ry

facebook_page_plugin